DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

 

  • Konfrontace psychologického a pedagogického pohledu na problematiku práce s problémovými dětmi
  • Psychologické příčiny nejrůznějších druhů problematického chování některých dětí (napr. hyperaktivita, ADHD, různé projevy agresivity, provokativní chování, nezvladatelné záchvaty zlosti, šikanování, absence, lhaní, krádeže, vandalismus, kouření, alkohol, návykové látky, mentální anorexie, rasismus, sebevražedné pokusy, sebepoškozování vraždící "hodné" děti
  • Možnosti řešení a prevence, problematika trestání
  • Problémy s vlastními zkratkovitými reakcemi
  • Práce s dětmi trpícími trémou a bolením bříška, psychosomatika, školní fobie a psychodynamika jejího vzniku
  • Děti depresivní, přehnaně aktivní a impulsivní
  • Děti z problémových rodin
  • Příklady řešení, kazuistika