JAK NA DĚTI S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM?

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

 • školní nekázeň - projevy, příčiny, příznaky a zvládání účitelem
 • záškoláctví - příčiny, vztah rodičů k záškoláctví, pedagogická opatření
 • strach ze školy - osobnost problémového žáka, příčiny, řešení pedagogem
 • lhaní - motivace, postupy řešení
 • krádeže - výskyt a náprava
 • výchovné problémy ve třídě s výskytem šikany - podmínky vzniku šikany, typy agresorů, osobnost obětí i aktérů, postoje rodičů, zjištění šikany a vyšetření, pedagogická opatření
 • řešení konfliktů mezi žáky
 • nápravné techniky - skupinové techniky rozvoje - sociální percepce a upevňování vzorců žádoucího chování, nácvik sociálních dovedností s využitím sociálně psychologických her
 • pedagogické intervence u rizikového chování dětí a mladistvých, aneb co udělat, když ... (záškoláctví, vandalismus, krádeže, skupinové delikty v partě, šikana, homofobie, agresivita vůči učitelům, drogy)
 • příklady z praxe, řešení konkrétních situací
 • diskuse