ROZVOJ SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VYJADŘOVÁNÍ POCITŮ, DOJMŮ A PROŽITKŮ VČETNĚ ŘEČOVÝCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-28896/2014-2-715

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Cílem semináře je naučit děti jasně a srozumitelně sdělovat své pocity, přání, potřeby, naslouchat druhým a porozumět druhým, umět dětem sdělovat pozitivní věci, dovednost přijímat kritiku a umět kritizovat, adekvátně se prosazovat a řešit konflikty.

Anotace:

  • Sociální učení, sociální posilování, učení nápodobou a identifikací, sociální dovednosti interakční, percepční a komunikační.
  • Využití komunitního kruhu s cílem rozvíjet vztahy mezi dětmi, vytvářet soudržnost a spolupráci, rozvíjet emocionalitu, komunikaci, fixovat pravidla a žádoucí vzorce chování. Pravidla, naladění a vhodně volené otázky.
  • Práce se skupinou, rytmicko-pohybové a rozehřívací hry, výtvarné techniky, hraní rolí, imaginativní příběhy a práce s příběhy.