TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PEDAGOGŮ A ŽÁKŮ V PRAXI

 

Anotace:

 • rozbor současné situace
 • druhy kriminality a trendy
 • objasnění základů trestní odpovědnosti
 • vysvětlení skutkových podstat trestných činů, jichž se může učitel ve své práci dopustit
 • jak postupovat v případě podezření z trestné činnosti
 • trestní oznámení
 • oznámení o přestupku
 • právní odpovědnost pachatele, školy a rodiny
 • prevence a represe
 • násilí páchané na dětech a dětmi
 • praktické postupy vyšetřování dítěte policií ve škole (musí škola umožnit vyšetřování, za jakých podmínek, postup u zletilého a nezletilého dítětě, přítomnost pedagoga)
 • povinnosti školy a policie - vzájemný vztah z pohledu legislativy a praxe
 • kazuistiky
 • nejčastější sociálně patologické jevy, které se objevují ve školách
 • školní řád, zpracování