TIME-MANAGEMENT - jak řídit výkon a čas a zvýšit svou osobní efektivitu?

 

Anotace:

 • vymezení pojmů
 • základní pojetí timemanagementu jako definování priorit
 • význam času
 • důvody pro osvojení si pravidel timemanagementu
 • Paretův princip, Eisenhowerovo pravidlo
 • stanovení denních a týdenních plánů
 • delegování - definování priorit, co delegovat lze a co je naopak zakázáno delegovat, postupy a techniky
 • výkonnostní křivka
 • ABC analýza - stanovování priorit, cvičný příklad na priority
 • akční plán - první kroky v praxi
 • diskuse