Prevence syndromu vyhoření pro pedagogy

 Anotace:

 

 

  • Sebehodnocení, sebepoznání
  • Formulace osobních cílů
  • Nalezení rizikových stresorů
  • Psychohygiena
  • Sebehodnocení, zásady a techniky sebemotivace
  • Formy psychohygieny
  • Formulace osobních cílů