ZLEPŠENÍ PRÁCE S INDIVIDUALITOU DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Pedagogické intervence u dětí pohybově neklidných, nesoustředivých, emocionálně nevyrovnaných s projevy vzdoru a agrese.
  • Možnosti využití modifikace chování, monitoringu, posilování a metody pobídek.
  • Praktické náměty pro práci s dětmi individuálně integrovanými se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním.
  • Cvičení hrubé a jemné motoriky, orientace v prostoru, sluchové a zrakové paměti, rozvoje slovní zásoby, slovně-pojmové myšlení a předčíselných matematických představ.
  • Děti s projevy strachu a úzkosti - využití práce s příběhy a relaxační metody.
  • Pedagogické intervence u dětí s mimořádným nadáním.
  • Spolupráce s rodinou, PPP, SPC, OSPOD.