Porucha pozornosti s hyperaktivitou

 

Anotace

·        ADHD – vymezení pojmu, výskyt ADHD

·        vymezení základních pojmů ADHD x ADD

·        příčiny vzniku ADHD , příznaky, konkrétní projevy, kritéria pro naplnění diagnózy ADHD

·        hyperaktivita x hypoaktivita – projevy a zvládání

·        pozornost a její narušení u dětí s ADHD x ADD – rozsah pozornosti, kapacita pozornosti, figura a pozadí, možné způsoby reedukace

·        zabíhavost a perseverace myšlení u dětí s ADHD x ADD – praktické ukázky ve školní praxi a možnosti řešení

·        emocionalita dítěte s ADHD x ADD – řešení problémů, impulzivita, reaktivní chování výše uvedených dětí ve spojení s případným agresivním chováním, možnosti zvládání emočních ataků

·        motorika u dětí s ADHD x ADD

·        sluchové vnímání a jeho možné narušení u dětí s ADHD x ADD – fonematický sluch, sluchová analýza a syntéza, percepce a reprodukce rytmu, sluchová paměť – projevy, možnosti reedukace

·        zrakové vnímání a jeho možné narušení u dětí s ADHD x ADD – zraková diskriminace, PLO, vizuomotorická koordinace, zraková paměť, tělesné schéma – projevy v praktickém životě, možnosti reedukace

·        intermodalita – schopnost propojování jednotlivých funkcí a její blokace

·        rizika v chování u dětí s ADHD x ADD – především v případě nerespektování zvláštností tohoto dítěte – útěky, sebepoškozování, opoziční vzdor…

·        hlavní výchovné zásady používané pro výchovu dětí s ADHD

·        nesprávné výchovné postupy