Společné vzdělávání ve školách

 Anotace:

 

·        novela školského zákona zavádějící společné vzdělávání – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků mimořádně nadaných, nový institut revize zpráv a doporučení

 

·        vyhláška č. 27/2016 Sb. a z ní vyplývající postupy škol při aplikaci podpůrných opatření

 

·        novela vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a dalších vyhlášek v návaznosti na zavedení společného vzdělávání s důrazem na nové povinnosti škol a školských zařízení

 

·        funkce asistenta pedagoga, práva a povinnosti, platové zařazení

 

·        shrnutí, závěr, diskuze