HYPERAKTIVNÍ, HYPOAKTIVNÍ A AGRESIVNÍ DÍTĚ

 

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Vymezení pojmu hyperaktivity, hypoaktivity a agresivity u dětí
  • Pojem ADHD - příčiny vzníku
  • Diagnostika lékařská a pedagogická
  • Možnosti pomoci v rámci školní legislativy
  • Projevy dítěte ve školním a mimoškolním prostředí
  • Rizika spojená s problémovým chováním dítěte s ADHD
  • Práce s dítětem ve školním prostředí /TOP model, cvičení pozornosti v rámci reedukační péče, vhodné přístupy při řešení rizikových situací, asistent pedagoga a jeho funkce ve vzdělávání a výchově/
  • Práce s rodičem agresivního dítěte, nutnost propojení spolupráce rodič-pedagog-dítě, vhodné výchovné styly