OSOBNOST UČITELE. DOBRÝ UČITEL

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Lidský faktor v procesu řízení
  • Role učitele
  • Osobní a profesní kompetence učitele, klíčové kompetence
  • Základní životní postoje, osobnostní kvality učitele, etické hodnoty. SMART cíle v práci
  • Autorita a pseudoautorita, disciplína
  • Zpětná vazba, kontrola, sebehodnocení