PSYCHOHYGIENA JAKO PREVENCE VYHOŘENÍ PRO PEDAGOGY

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Sebehodnocení, sebepoznání
  • Nalezení rizikovch stresorů
  • Psychohygiena
  • Sebehodnocení, zásady a techniky sebemotivace
  • Formy psychohygieny