SPECIFICKÉ FORMY PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Mimořádné nadání, typy nadání, inteligence
  • Spolupráce se školským poradenským zařízením
  • Tvorba IVP
  • Specifické přístupy, uplatnitelnost, respektování specifik, individualizace, formy a metody
  • Příklady dobré praxe