SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Spolupráce školy s rodiči, formy a metody moderní spolupráce (využití internetu v komunikaci, otevřená škola "dny pro rodiče", konzultace, netradiční náměty).
  • Rady a typy pro fungující spolupráci - čeho se držet a čeho se vyvarovat při osobním a písemném kontaktu s rodiči.
  • Překonávání překážek v komunikaci s rodiči.
  • Zvládání nežádoucích emocí, profesionální vystupování.
  • Význam neverbální komunikace.
  • Příprava scénáře na složitá jednání.