PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI UČITELŮ ŠKOL

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Komunikace v zátěžové situaci, překonání ostychu
  • Proč záleží na úvodu a závěru
  • Základní pravidla, přesvědčivá prezentace
  • Co všechno lze očekávat, na co se připravit, nestandardní situace
  • Kompetence vystoupení - volba argumentů (praktický nácvik)
  • Jak upoutat pozornost posluchačů
  • Neverbální podpora, hlas tempo řeči, gesta, mimika
  • Zklidňující techniky