VYUŽITÍ PRÁCE V KOMUNITNÍM KRUHU VE ŠKOLSKÉ PRAXI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  •  Výukový a komunitní kruh
  • Sociální vztahy ve tříde
  • Reflexe společného života
  • Soudržnost, spolupráce
  • Akceptace jinakosti
  • Rozvoj emocionality
  • Tvorba pravidel chování
  • Fixace žádoucích vzorců chování
  • Reflexe momentálního naladění
  • Struktura pravidel