INOVAČNÍ METODY V PEDAGOGICKÉ PRAXI

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Profesní kompetence učitele
  • Prokreativní faktory ve výchově a vzdělávací práci učitele
  • Bariéry tvořivosti
  • Nové přístupy k práci učitele
  • Facilitace
  • Koučování
  • Aktivizační metody
  • Přehled metod
  • Projektové vyučování
  • Strategický plán - aplikace