VYUŽITÍ HER PŘI PRÁCI SE TŘÍDOU

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Sociální učení
  • Sociální posilování
  • Učení nápodobou a identifikací
  • Sociální dovednosti
  • Zácvik do her a cvičení, které příznivě působí na všestranný rozvoj osobnosti
  • Vliv civčení a her na pohybové a neklidné děti
  • Děti s projevy strachu, obav a úzkostné děti a jejich reakce na hry