SPECIFIKA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Aktuální limity a možnosti saturace vzdělávacích potřeb sociálně znevýhodněných dětí.
  • Přípravné třídy. Integrované tematické bloky.
  • Sociální vývoj.
  • Strukturované učení.
  • Artefiletika - rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností dětí.