KÁZEŇ VE TŘÍDĚ A VE ŠKOLE

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Autorita učitele.
  • Kázeň ve vyučování.
  • Podmínky kázně, co je a není nekázeň.
  • Formy porušování kázně v hodině a mimo hodinu, kritická místa v hodině.
  • Příčiny nekázně.
  • Postup učitele.
  • Konfrontace učitel a žák.
  • Prevence nekázně.