CVIČENÍ A TECHNIKY NÁPRAVY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Individuální přístup.
  • Individuální vzdělávací plány.
  • Cvičení pro děti s obtížemi v pravopise.
  • Cvičení k rozvoji gramatiky.
  • Cvičení k rozvoji zrakového vnímání.
  • Cvičení k rozvoji sluchového vnímání.