CVIČENÍ A TECHNIKY NÁPRAVY SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Individuální přístup.
  • Individuální vzdělávací plány.
  • Cvičení pro děti s obtížemi v pravopise.
  • Cvičení k rozvoji gramatiky.
  • Cvičení k rozvoji zrakového vnímání.
  • Cvičení k rozvoji sluchového vnímání.