MOTIVAČNÍ NÁSTROJE VE ŠKOLE - MOTIVACE PEDAGOGŮ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Analýza pracovní motivace účitelů.
  • Motivace a stimulace.
  • Co učitele demotivuje.
  • Nejdůležitější motivační prvky.
  • Stimulační a motivační prostředky.