JAK ŘÍDIT TÝM, JAK VÉST LIDI PRO SPOLUPRÁCI V TÝMU

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Organizace.
  • Sebepoznání jako základ vlastní efektivity.
  • Vedení lidí.
  • Manažerské styly.
  • Skupinová dynamika (pracovní skupina versus tým).
  • Účinná komunikace se zaměstnanci (pozitivní postoj, přijímání a udílení kritiky, chvály, prosazování názorů, umění ovládat reakce).
  • Vytváření podmínek pro spolupráci.
  • Hlavní předpoklady úspěšnosti týmové práce, nejčastější chyby vedoucích týmů.