ŘÍZENÍ ŠKOLY V PARAGRAFECH

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Postavení ředitele školy, rozhodovací pravomoc, kompetence ve školském zákoně a v zákoně o pedagogických pracovnících (správní řád).
  • Práva a povinnosti pedagogických pracovníků (občanský zákoník, zákoník práce, trestní zákoník).
  • Postavení žáka a školy (zákon o rodině).
  • Vztah školy a zřizovatele.
  • Rozbory modelových situací, kazuistiky.