ÚSPĚŠNOST A NEÚSPĚŠNOST DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Úspěšnost dětí ve školském prostředí
  • Reminiscence vlastní školské úspěšnosti - test a vyhodnocení
  • Kazuistiky neúspěšných dětí
  • Diagnostické nástroje úspěšnosti
  • Současná situace neúspěšných dětí a postoje k nim
  • Možná řešení situace neúspěšných dětí
  • Diskuse