ZÁKONÍK PRÁCE A JEHO SPECIFIKA VE ŠKOLSTVÍ I

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10145/2016-2-256

Rozsah kurzu: 7 vyučovacích hodin

Anotace:

  • přehled nejdůležitějších aktuálních právních předpisů v oblasti pracovního práva
  • pracovnělékařské služby – vstupní, preventivní prohlídky, úhrada za pracovnělékařské služby
  • kdo je na pracovní místo jmenován, odvolání z pracovního místa, postup po odvolání vedoucího zaměstnance, jmenování a odvolání ředitele
  • co lze dát do pracovní smlouvy
  • jak správně uzavírat pracovní poměr na dobu určitou, speciální úprava pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků
  • sjednávání zkušební doby
  • způsoby skončení pracovního poměru, postup při organizační změně, postup při porušení "pracovní kázně“
  • dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
  • diskuse