BOZP a PO v regionálním školství

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

Účastníci získají znalosti z právních předpisů v požární ochraně a v BOZP pro jejich výkon funkce. Získají informace o právech a povinnostech vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, o zabezpečení budov škol, seznámí se s členěním provozovaných činností podle požárního nebezpečí, s povinnostmi právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany a BOZP, s požární dokumentací (evakuační plány, poplachové směrnice, apod.) a s dokumentací BOZP a s obsahem a metodikou zpracování požárně bezpečnostního řešení pro nevýrobní objekty.

  • Aktuální přehled platné legislativy
  • Školní úrazy, pracovní úrazy
  • Dokumentace BOZP a PO
  • BOZP z hlediska zákoníku práce
  • Bezpečnost budov, správa a údržba budov z pohledu PO
  • Požární ochrana, požární prevence