ŠETRNÁ SEBEOBRANA VE ŠKOLSTVÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-15698/2016-1-459

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • legislativní rámec
  • problémové chování, jeho spouštěče
  • fyzická agrese, metody deeskalace
  • techniky šetrné sebeobrany
  • zvládání zvláště nebezpečných situací (škrcení, držení za vlasy, kousání, údery,...)
  • vyváděcí a únikové techniky