AGRESIVNÍ JEDINEC I

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Neurobiologická determinace agresivity.
  • Sociální determinace agresivity – sociálně formovaní agresoři.
  • Psychická determinace agresivity – obranné mechanismy.
  • Explozivní vs. implozivní dynamika vzteku.
  • Aktivní vs. reaktivní agresor.
  •  Intermitentní explozivní porucha.
  • Amokový syndrom.
  • Analýza rizik, slabých a silných stránek agresora.
  • Skupinová dynamika vs. individuální přístup zejména ve vztahu ke školnímu prostředí.
  • Základní metody depistáže, analýza rizik a základní predikce dalšího vývoje.