PORUCHY CHOVÁNÍ I

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

 • Rané projevy poruch biorytmu a neklidného chování.
 • Poruchy vztahové vazby (attachment), reaktivita na odmítnutí, dopady nestálých vztahů a vazeb na případný rozvoj raných poruch chování.
 • Pozitivní a negativní dopady stresu, strachu, pochvaly, trestu, porozumění, konfliktu a prohry na rozvoj seberegulačních vlastností dítěte a formování odpovědi stresového managementu.
 • Obranné mechanismy a salutogenní vlivy.
 • Sociální učení, bio-psycho-sociální deprivace, agresivní rodinné prostředí jako příčiny raných forem poruch chování.
 • Rané projevy a subtypy hyperkinetických poruch (ADHD-I; ADHD-H; ADHD-C).
 • Základní formy depistáže, klinického posouzení a terapie raných poruch.
 • Syndrom opozičního vzdoru – kauzalita a komorbidita.
 • Rané symptomy Intermitentní explozivní poruchy.
 • Úzkostná a depresivní reaktivita, poruchy vztahu se sourozenci.
 • Výchovné role, výchovné přístupy a jejich možné důsledky (hyperprotektivita, direktivní přístup, avoidantní přístup, atp.).
 • Rané poruchy chování do věku 10 let, predelikvence, agresivní formy sociální interakce, první projevy socializovaných a nesocializovaných poruch chování, šikana v dětském věku (projevy a následky pro ranou viktimizaci a formování osobnosti agresora).