PORUCHY OSOBNOSTI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-15698/2016-1-459

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Poruchy osobnosti v kontextu vývojové linie polymorfně patologického jedince – kauzalita a komorbidita.
  • Bio – psycho – sociální etiologie poruch osobnosti.
  • Psychologický koncept psychopatie – historický vývoj a současnost.
  • Klady a zápory současného posuzování psychopatie.
  • Diagnostické aspekty poruch osobnosti / Psychopatie vs. terapeutické přístupy a jejich efektivita / aspekty predikce dalšího vývoje.
  • Psychopatie vs. poruchy osobnosti vs. Millonovy subtypy vs. sociopatie.
  • Funkční psychopatie vs. kriminální psychopatie.
  • Poruchy charakteru – subtypy maligního narcismu.
  • Jak poznat, jak komunikovat, jak vzdělávat, jak spolupracovat a jak žít s psychopatem