PROJEVY ŠIKANY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ A BUDOVÁNÍ AUTORITY, POPULARITY A RESPEKTU UČITELE

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-15698/2016-1-459

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Agresivní vs. neagresivní poruchy chování.
  • Socializované vs. nesocializované poruchy chování.
  • Základní rozdíly, dynamika a specifika šikany vs. kyberšikany.
  • Dynamika vývoje a profil agresora.
  • Dynamika vývoje a profil oběti.
  • Způsoby nivelizace projevů šikany v kolektivu vs. individuální přístup.
  • Autorita – popularita – respekt / praktická individuální a skupinová cvičení pro učitele a pedagogický kolektiv.
  • Analýza rizik, slabých a silných stránek v dětském kolektivu.