ROZVOJ MENTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ - MENTOR, MENTORING

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-15698/2016-1-459

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

Kurz vede jeden lektor. Je určen vedoucím nebo pedagogickým pracovníkům škol, kteří pracují jako externí nebo interní mentoři, nebo alespoň používají mentorský přístup v podpoře profesního rozvoje svých kolegů. Předpokládá se, že si účastníci budou přinášet příklady z vlastní praxe, ke kterým dostanou zpětnou vazbu od mentorů i skupiny.

 Seminář je veden interaktivními metodami, výcvikovou formou s důrazem na aktivní zapojení účastníků. Účastníci budou prezentovat vlastní otázky či případy tak, aby získali od mentorů a skupiny podporující zpětnou vazbu, která podpoří jejich profesní růst v oblasti mentorských dovedností. Způsoby práce budou voleny tak, aby si své uvědomění a poznatky mohli účastníci zakomponovat do svého rozvojového plánu, přenést do své praxe i osobního života. Vzhledem k tomu, že nejefektivnějším způsobem získávání poznatků u dospělých je sdílení, bude k tomuto vytvořen dostatečně velký prostor v průběhu reflexí i mimo ně. V průběhu seminářů lektoři využívají přístup, který plně respektuje a staví na konkrétních zkušenostech a potřebách jednotlivých účastníků, účastníci jsou vedeni k sebereflexi a plánování svého dalšího rozvoje.