MENTORSKÉ DOVEDNOSTI v rozsahu 32 hodin

 

Rozsah kurzu: 32 vyučovacích hodin

Anotace:

Kurz Mentorské dovednosti v rozsahu 32 hodin je většinou veden dvěma lektory a je určen všem pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří mají zájem získat základní informace z oblasti mentoringu a zdokonalit své kompetence v poskytování efektivní profesní podpory svým kolegům. Kurz je též určen vedoucím pracovníkům, kteří chtějí zavést mentoring u sebe ve škole a chtějí k tomu získat potřebné informace.

1. modul (16 výukových hodin)

 •  Úvodní část semináře – seznámení s lektory a účastníky, nabídka obsahu, očekávání
 • Evokace – co už vím o mentoringu, mentorských programech, práci mentora
 • Úvod do mentoringu - vzdělávání, poradenství, koučování, supervize,...
 • Mentor - role a kompetence mentora, co dělá a nedělá mentor
 • Mentorské programy v kontextu školství, zkušenosti z jejich zavádění
 • Mentorské nástroje - princip DUO, aktivní naslouchání, formulace cíle
 •  Pedagogické kompetence – pedagogické kompetence a jejich rozvoj
 •  Nácvik  - vlastní praktikování vedení mentorského rozhovoru
 • Zadání samostatné práce
 • Plánování - plánování přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe, co udělat pro zahájení mentorské praxe
 • Závěrečná část semináře – vyhodnocení očekávání, otázky a odpovědi

 

2.    modul (16 výukových hodin)

 • Evokace – ohlédnutí za 1. modulem a mezidobím, opakování z minula
 • Mentorská zakázka – užitečné tipy k plánování a řízení mentorské zakázky
 • Další mentorské nástroje – struktura mentorského rozhovoru – GROW model, zpětná vazba, pozorování
 • Pedagogické kompetence – rozklíčování pedagogických kompetencí
 • Nácvik  - vlastní praktikování vedení mentorského rozhovoru
 •  Plánování - plánování přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe, další kroky v kariéře mentora
 •  Závěrečná část semináře – vyhodnocení očekávání, otázky a odpovědi