MENTORSKÉ DOVEDNOSTI v rozsahu 80 hodin

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-15698/2016-1-459

Rozsah kurzu: 80 vyučovacích hodin, 4 x 16 výukových hodin zpravidla ve třech dvoudenních blocích s minimálním odstupem 1 měsíc k integraci znalostí a dovedností a dále 2 x 8 výukových hodin - jednodenní tréningové - supervizní setkání  

Kurz Mentorské dovednosti vede lektorská dvojice. Je určen všem pedagogům mateřských, základních i středních škol, kteří mají zájem pracovat jako mentoři ve školách a podporovat tak své kolegy v jejich učení.

Účastníci se seznámí a naučí se používat mentorské dovednosti zaměřené na oblast vzdělávání, včetně pozorování a vyhodnocování kvality pedagogických kompetencí, technik a metod podpory pedagogů při jejich dalším rozvoji a vzdělávání. Dalšími tématy bude tvorba interních systémů mentoringu ve školách, analýza vzdělávacích potřeb začínajících kolegů. Důraz bude kladen na seznámení s různými standardy kvality pedagogické práce a jejich využití v rámci mentoringu.

Anotace:

1. modul (16 výukových hodin)

 •  Úvodní část semináře – seznámení s lektory a účastníky, nabídka obsahu, očekávání
 • Evokace – co už vím o mentoringu, mentorských programech, práci mentora
 • Úvod do mentoringu - vzdělávání, poradenství, koučování, supervize,...
 • Mentor - role a kompetence mentora, co dělá a nedělá mentor
 • Mentorské programy v kontextu školství, zkušenosti z jejich zavádění
 • Mentorské nástroje - princip DUO, aktivní naslouchání, formulace cíle
 • Pedagogické kompetence – pedagogické kompetencí a jejich rozvoj
 •  Nácvik  - vlastní praktikování vedení mentorského rozhovoru
 • Zadání samostatné práce
 • Plánování - plánování přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe, co udělat pro zahájení mentorské praxe
 • Závěrečná část semináře – vyhodnocení očekávání, otázky a odpovědi

2. modul (16 výukových hodin)

 •  Evokace – ohlédnutí za 1. modulem a mezidobím, opakování z minula
 • Mentorská zakázka – užitečné tipy k plánování a řízení mentorské zakázky
 • Další mentorské nástroje – struktura mentorského rozhovoru – GROW model, zpětná vazba, pozorování
 • Pedagogické kompetence – rozklíčování dalších pedagogických kompetencí
 • Nácvik  - vlastní praktikování vedení mentorského rozhovoru
 • Plánování - plánování přenesení poznatků ze semináře do vlastní praxe, další kroky v kariéře mentora

3. modul (16 výukových hodin)

 • Úvodní část semináře – nabídka obsahu, očekávání, připomenutí pravidel
 •  Evokace – ohlédnutí za 1. a 2. modulem a mezidobím, opakování z minula
 • Mentorská zakázka – řízení profesního rozvoje pedagoga, mentoring v průběhu školního roku, typologie klientů, práce s odporem, SARA
 • Další mentorské nástroje – balanční kruh, mentorský stůl, karteziánské kvadranty, ...
 • Pedagogické kompetence – rozklíčování dalších pedagogických kompetencí
 • Nácvik  - vlastní praktikování vedení mentorského rozhovoru
 • Plánování - plánování do vlastní praxe, další kroky v kariéře mentora
 • Závěrečná část semináře – vyhodnocení očekávání, otázky a odpovědi

4. modul (16 výukových hodin)

 • Úvodní část semináře – očekávání, připomenutí pravidel, návrh harmonogramu
 • Mentorská portfolia – prezentace mentorských portfolií
 • Prezentace mentorů – prezentace mentorské cesty, dokončené mentorské zakázky, ukázka mentorského rozhovoru, včetně zpětné vazby od lektorů a účastníků
 • Zpětná vazba lektorům
 • Plánování – co dál já jako mentor?
 • Závěrečná část semináře – vyhodnocení očekávání, otázky a odpovědi, odkazy na zdroje

 

V průběhu vzdělávacího programu Mentorské dovednosti budou zařazena dvě jednodenní 8hodinová setkání, a to do mezidobí mezi moduly

Obsah jednodenních tréningových - supervizních setkání:

       reflexe – jak se nám daří

       otázky a odpovědi

       supervize – tematická, případová – práce s konkrétním tématem či případem

       trénink pozorování, sdílení poznámek k průběhu hodiny, porovnání s kompetenčním modelem, poskytování zpětné vazby                                         

       teorie – prezentace lektorů

       sdílení zkušeností

       příklady dobré praxe

       plánování další praxe