AGRESE A AGRESIVITA U DĚTÍ A MLÁDEŽE A JEJICH ŘEŠENÍ V PEDAGOGICKÉ PRAXI

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • agrese a agresivita
  • příčiny, spouštěče a druhy agresí
  • zamyšlení nad možnostmi zvládání agrese, práce s rodičem agresivního dítěte
  • zvládání emočního výboje - vybití na neživém předmětu
  • metoda pevného objetí
  • základní pravidla funkčnosti trestu
  • alternativní možnosti řešení agresivního chování (práce s tělem u agresivního jedince, atp.)
  • kazuistiky a jejich rozbor, diskuse, výměna zkušeností