PSYCHOLOGIE INTERPERSONÁLNÍCH VZTAHŮ NA PRACOVIŠTI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-648/2014-1-63

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • klíčové psychologické znalosti a dovednosti a sociální způsobilost
  • zvyšování výkonnosti (individuální a týmové) v běžně náročných pracovních situacích
  • zásady efektivní komunikace - její poslání
  • vědomá kultivace mezilidských vztahů
  • význam pozitivního duševního přístupu jako nedílná součást úspěšné komunikace
  • podmínky efektivní komunikace - vnitřní, vnější
  • důvěra a důvěryhodnost
  • potřeby lidí a jejich respektování při komunikaci
  • techniky verbální komunikace (empatie, aktivní naslouchání, rozpoznání manipulace), nácvik
  • techniky neverbální komunikace, výhody a nevýhody, praktický nácvik