ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ NA PRACOVIŠTI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-648/2014-1-63

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • intra a interpersonální konflikty
  • průběh konfliktu
  • pracovní konflikty, jejich typy a jejich důsledky
  • strategie zvládání konfliktů (s autodiagnostikou)
  • osobnost a role manažera a jeho úloha v pracovních konfliktech
  • postup při řešení pracovních konfliktů