STRES MANAGEMENT A TIMEMANAGEMENT V PRÁCI VEDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-648/2014-1-63

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

 • stres a jeho zvládání, stres jako chyba myšlení
 • typické stresogenní situace a naše reakce
 • aktivní zvládání psychické zátěže, prevence syndrom vyhoření
 • naše role, hodnoty a očekávání
 • pozitivní přístup a jeho vliv
 • základní pojetí timemanagementu jako definování priorit
 • Paretův princip, Eisenhowerovo pravidlo
 • stanovení denních a týdenních plánů
 • delegování: definování priorit, co delegovat lze a co je naopak zakázáno delegovat, postupy a techniky
 • kde začít s řízením času
 • kdo jsou to zloději času a jak na ně
 • co si počít se slonem, aneb jak si rozdělit slona a sníst ho po částech
 • stanovení denních a týdenních plánů