JAK PROPAGOVAT SVOJI ŠKOLU?

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-37505/2014-2-927

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Veřejné mínění a jak ho získat na svoji stranu
  • Trh ve školství, orientace na zákazníka
  • Analýza potřeb a volba komunikační strategie
  • Jednotná školní grafika (barvy, logo školy ....)
  • Prostředky propagace
  • Zásady a náplň dobrého školního webu, úspěšné příklady