ŠKOLA A MÉDIA ANEB ČEHO SE VYVAROVAT A ČÍM SE ŘÍDIT?

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-37505/2014-2-927

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • média a veřejné mínění
  • kontaktujte novináře (získání kontaktu, nabídnutí tématu)
  • novinářův den a jak se přiblížit jeho potřebám
  • zásady spolupráce s médii
  • špiní nás v médiích (o krizové komunikaci)
  • nácvik psaní tiskové zprávy
  • monitoring médií a archivace výstupů