AKTUÁLNÍ STAV DROGOVÉ SCÉNY A PROBLEMATIKA NÁVYKOVÝCH LÁTEK VE ŠKOLE

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-37505/2014-2-927

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Aktuální stav drogové scény v ČR, včetně ukázky originálních drog
  • Nové návykové látky v ČR
  • Rozbor konkrétních příkladů - JAK POSTUPOVAT
  • Testování návykových látek ve školním prostředí - proč, kdy a jak testovat
  • praktické postupy, diskuse