GLOBÁLNÍ VÝCHOVA ANEB POLYTECHNICKÉ HRÁTKY V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, seminář je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Anotace:

  • Ochrana životního prostředí v okolí MŠ, třídění odpadů v MŠ, šetření vodou
  • Recyklace plastů a jejich koloběh
  • Oslava Dne Země pokažné jinak
  • Příroda jako učitel, pobyt dětí v přírodě - náměty na pozorování
  • Drobné aktivity, dětské pokusy venku i v MŠ
  • Práce s netradičními materiály v MŠ