MULTIMEDIÁLNÍ VÝCHOVA, VLIV MÉDIÍ

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, seminář je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Anotace:

  • Moc a vliv médií, šíření zpráv
  • Způsoby a druhy komunikace
  • Seznámení s telefonem (čísla izs)
  • Práce na interaktivní tabuli (grafomotorika, posílání vytvořených obrázků, malování, využití tvarů, barev, hledání cest, seznámení s křivkou, přesouvání obrázků, řazení dle určité vlastnosti, hry s písmeny a číslicemi, atd.)
  • Práce s fotoaparátem (vkládání foto na interaktivní tabuli, tvoření pexesa, puzzle, popis, hledání rozdílů, atd.)
  • Samostatnost při obsluze webkamery, hifivěže
  • Bezpečnost při užití multimediálních pomůcek
  • Náměty pro využití v MŠ