MOLEKULÁRNÍ GASTRONOMIE

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, seminář je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Anotace:

  • Práce s lidskými smysly
  • Vlastnosti hmoty (barva, tvar, hmotnost, hustota a teplota)
  • Moderní způsob přípravy jídel (změna tvaru jídel a změna skupenství, použití vždy čerstvých surovin, pokusy na této bázy)
  • Ochutnávka zdravých směsí - Den Zdraví
  • Měření teploty a objemu tekutin a vážení potravin
  • Fyzikální pokusy v menších skupinách - vlastnosti pevných a kapalných látek, objem kapalin, hmotnost, propustnost látek, nasávání tekutin, vypařování
  • Směsi a rozpouštění chemických látek, voda jako univerzální rozpouštědlo