TECHNIKA VE MĚSTĚ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-37505/2014-2-927

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, seminář je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Anotace:

  • Město a jeho proměny
  • Budovy a jejich funkčnost (rodinný dům, divadlo, poliklinika, obchody)
  • Stavební materiály ve městě (kámen, dřevo, beton, sklo, kov, keramika, plasty)
  • Infrastruktura ve městě (konstruování, plán, návrh do budoucna - fantazie)
  • Bezpečnost ve městě (osvětlení města, policie, kamerový systém, apod.)
  • Technické profese, pracovní předměty, pomůcky a nástroje
  • Konstruování, uplatnění fantazie, obhajoba svého návrhu, zaměření na technické stavby ve městě - jejich typy, infrastruktura v jejich blízkosti
  • Práce dle předlohy - porovnávání struktury materiálů, rozmanitost, měření délek, porovnávání