FYZIKA V POKUSECH

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, seminář je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Anotace:

  • Vysvětlení fyziky na běžných příkladech ze života
  • Vzájemné působení těles, magnety a magnetická pole, dráha a její rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, co je kulaté, otisky
  • Povrch a tření těles
  • Jednoduché stroje (nakloněná rovina, zdvihání břemen, páka, klín)
  • Dráha - rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb (kyvadlo, kuličková dráha)
  • Statická elektřina
  • Plování těles v kapalině, nasávání tekutin
  • Optické vlastnosti oka, lupa, mikroskop, dalekohled
  • Ucho jako přijímač zvuku, šíření zvuku, tón a jeho výška, ochrana před nadměrným hlukem