PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI ŽÁKY

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-650/2015-1-58

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, seminář je určen pro pedagogické pracovníky základních škol a nižších ročníků gymnázií

Anotace:

  • Charakteristika mimořádného nadání
  • Jak poznat nadané žáky? Typy nadání, inteligence
  • Identifikace a diagnostika nadání
  • Specifické přístupy vhodné pro vzdělávání nadaných žáků a jejich uplatnitelnost ve výuce, respektování jejich specifik
  • Orientace v možnostech realizace zájmové činnosti a mimoškolních aktivit pro nadané žáky
  • Individualizace vzdělávání, individuální plány vzdělávání
  • Formy a metody hodnocení
  • Legislativní podpora vzdělávání nadaných žáků
  • Instituce, na které je možno se obrátit
  • Literatura a studijní materiály doporučené pro práci