KOMUNITNÍ KRUH A PRÁCE SE TŘÍDOU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, seminář je určen pro pedagogické pracovníky základních škol

Anotace:

Učitel se na základní škole setkává s žáky, kteří narušují skupinovou atmosféru sklony k agresivnímu reagování, projevy šikany a kyberšikany. V chování u nich pozorujeme zvýšený neklid, impulsivitu, emoční labilitu, citovou plochost, nedostatky v sebekontrole a empatii. Seminář se zaměřuje na zvládání těchto náročných situací.

 

  • Výukový a komunitní kruh, rozvíjení sociálních vztahů ve třídě, reflexe společného života, vytváření soudržnosti, spolupráce, akceptace jinakosti mezi žáky, rozvíjení emocionality.
  • Tvorba pravidel chování, fixace žádoucích vzorců chování, rozvoj aktivity žáků, reflexe momentálního naladění.
  • Prostředky skupinové interakce, edukace a zpětná vazba, pozitivní posilování, negativní sankciování.
  • Struktura a pravidla (naslouchání, právo nemluvit, pravidlo úcty, diskrétnosti a zachování soukromí).
  • Komunitní kruh jako nástroj prevence sociálně patologických jevů.