KOMUNITNÍ KRUH A PRÁCE SE TŘÍDOU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin, seminář je určen pro pedagogické pracovníky mateřských škol

Anotace:

V mateřské škole se setkáváme s pohybově neklidnými a nesoustředěnými dětmi, impulsivními, emocionálně nevyrovnanými s projevy agresivity, s adaptačními potížemi, úzkostným chováním, které obtížně zvládají sociální situace. Seminář se zaměřuje na zvládání těchto náročných situací u dětí.

 

  • Struktura komunitního kruhu, pravidla a využití prostředků skupinové interakce.
  • Sociálně psychologické hry zaměřené na rozpoznávání pocitů a jejich vhodná ventilace, naslouchání druhým, porozumění sobě, zvládání zlosti, hněvu, agresivních projevů. Přijímání ocenění, kritiky a reakce na ni.
  • Rytmicko-pohybové hry zaměřené na uvolnění a poznávání temperamentních zvláštností v atmosféře bezpečí.
  • Hraní rolí, práce s fantazií, vyjadřování pocitů.

 

Komunitní kruh a práce se třídou rozvíjí i slovní zásobu, jemnou a hrubou motoriku, zrakovou a sluchovou percepci, prostorovou a pravolevou orientaci a příznivě působí na sociální zralost předškolních dětí.